food waste

 

Food Waste – In 4 stappen serieus aanpakken

Het aanpakken van Food Waste is een flinke klus, veel bedrijven die opereren in de Catering- en Evenementenbranche vinden dit lastig. Om u te helpen om het probleem serieus aan te pakken hebben we een stappenplan voor u samengesteld. Dit stappenplan helpt u en uw organisatie om Food Waste in uw organisatie te verminderen.

Stap 1: Meet en monitor Food Waste

Meet en monitor gedurende een periode (bijvoorbeeld een week) al het voedsel dat u weggooit. Op deze manier ontdekt u niet alleen de omvang van voedselverspilling binnen uw onderneming, maar ook waar het meeste voedsel wordt weggegooid. Herhaal het proces minstens twee keer per jaar om de kosten en vooruitgang met betrekking tot Food Waste reductie voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Gebruik aparte vuilnisemmers
Probeer tijdens de testperiode uw voedsel waar mogelijk weg te gooien in 4 verschillende vuilnisbakken:

  • Eén vuilnisbak voor opslagafval
  • Eén vuilnisbak voor bereidingsafval in productiekeuken
  • Eén vuilnisbak voor bereidingsafval op locatie
  • Eén vuilnisbak voor consumptieafval

Food Waste

Weeg dagelijks hoeveel voedsel u in deze bakken gooit, op die manier kunt u in kaart brengen waar de meeste verspilling binnen uw organisatie plaatsvindt. Vergeet hierbij niet de hoeveelheden die u normaliter door de gootsteen zou spoelen.

Bereken de waarde van uw voedselverspilling
Gemiddeld kost 1 kg voedselafval in de keuken € 2,00* (inclusief afvalverwerking en belastingen). Indien u gedurende een week heeft gewogen hoeveel kg u per afvaltype weggooit, kunt u nu berekenen hoeveel uw onderneming per onderdeel verspilt.

Nuttige tools
Unilever heeft een aantal handige tools opgezet om u te helpen met het meten en monitoren van de voedselverspilling, waaronder een app.

*Bron: United Against Waste Challenge rapport (Unilever)

Stap 2: Stel een actieplan op

Op basis van, de in stap 1, verzamelde informatie kunt u vervolgens een actieplan opstellen om de voedselverspilling in uw onderneming te reduceren. Zorg dat de verzamelde data, doelstellingen, deadlines en verantwoordelijkheden duidelijk in uw actieplan terugkomen en uw personeel betrokken is bij de Food Waste reductie. Door de vooruitgang regelmatig te monitoren, kunt u zien hoeveel geld u bespaart dankzij het terugdringen van voedselverspilling. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om voedselverspilling terug te dringen. Een lijst met de mogelijkheden ter inspiratie treft u hier. Bekijk ook ons artikel over de meest baanbrekende initiatieven m.b.t. Food Waste

Tip! Volg eventueel ook de online Waste Management Course, ontwikkeld door Nestlé Professional.

Stap 3: Evalueer uw vooruitgang

Evalueer maandelijks de voortgang van uw actieplan en doelstellingen. Spreek hierbij ook met uw medewerkers en vraag hen feedback te geven op de nieuwe processen. Hiermee zorgt u ervoor dat uw personeel betrokken en gemotiveerd blijft om de voedselverspilling terug te dringen. Bereken regelmatig hoeveel voedsel er wordt verspilt en welke kostenbesparing de Food Waste reductie u oplevert.

Stap 4: Deel de resultaten

Deel uw resultaten m.b.t. het terugdringen van de voedselverspilling niet alleen met uw personeel, maar ook met uw klanten en de gehele catering- en evenementenbranche. Blijf daarnaast ook op de hoogte van de succesverhalen van anderen. Pas succesvolle oplossingen van anderen, indien van toepassing, ook in uw eigen actieplan.