Food Waste – Factsheet

Om u te informeren over de schaal waarop voedselverspilling voorkomt en de omvang van Food Waste wereldwijd, hebben wij enkele cijfers en weetjes voor u op een rijtje gezet.


 

Een derde van de wereldwijde voedselproductie wordt verspild. Ondertussen neemt ontbossing voor landbouw toe en lijden een miljard mensen honger.


 

We gooien jaarlijks 2,3 miljoen ton vis weg in de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordzee. Dit is 40 – 60% van de gevangen vis! De vis wordt weggegooid omdat ze de verkeerde maat of soort zijn, of als gevolg van een slecht Europees quotasysteem.


 

In de Europese Unie alleen, verspillen we jaarlijks 90 miljoen ton voedsel! Wanneer we al dit voedsel in vrachtwagens zouden laden, zouden de vrachtwagens samen een onafgebroken ketting rond de evenaar vormen. Van 1 jaar verspilling in de Europese Unie!


 

Europa heeft 3 keer zoveel voedsel als ze nodig heeft om haar inwoners te voeden.

De Verenigde Staten heeft zelfs 4 keer meer voedsel dan ze nodig heeft!


 

Het water dat we verbruiken voor de productie van verspild voedsel, staat gelijk aan de huishoudelijke behoeftes van 9 miljard mensen – dit is gelijk aan de verwachtte wereldbevolking in 2050. (200 liter per persoon per dag)


 

In de gehele food supply chain gaat er wekelijks 2 miljard euro verloren.


 

De 1 miljard mensen met hongersnood wereldwijd, kunnen allemaal gevoed worden met slechts een kwart van het voedsel dat in Europa en de Verenigde Staten wordt verspild.


 

Jaarlijks verspillen Westerse landen bijna net zoveel voedsel als de complete voedselproductie in sub-Sahara Afrika! Zij doen hard hun best 230 miljoen ton voedsel te produceren, terwijl wij gezamenlijk 220 miljoen ton verspillen per jaar.


 

Wanneer we bomen planten op land dat momenteel wordt gebruikt om onnodig verspild voedsel te verbouwen, zou dit in theorie voldoende zijn om de uitstoot van broeikasgassen door verbranding van fossiele brandstoffen compleet te compenseren.


 

De gassen die vrij komen bij de productie van het verspilde voedsel, staat gelijk aan 10% van de broeikasgassen in Westerse landen.


 

De top 5 meest verspilde producten op basis van kilogram zijn:
• Melk en melkproducten
• Brood
• Groenten
• Fruit
• Sauzen, oliën en vetten

(exclusief dranken)


 

Door etensresten aan varkens te voeren, kunnen we de uitstoot van koolstofdioxide 2 tot 500 keer verminderen ten opzichte van anaerobe vergisting.

Onder Europese wetten is het echter verboden etensresten aan varkens te voeren. In landen zoals Japan, Zuid-Korea en Taiwan is het daarentegen verplicht om een deel van de etensresten aan varkens te voeren.