personeelskosten

Personeelskosten factureren door middel van een lager btw-tarief

Van bediening tot partymanagers en van schoonmaakpersoneel tot live koks; op ieder evenement heeft u personeel nodig. Normaal gesproken belast u deze door personeelskosten tegen het 21% btw-tarief. Het is echter ook mogelijk afspraken te maken met de belastingdienst over de btw-verdeling voor het factureren van de personeelskosten. Hierdoor kunt u uw offerte inclusief btw scherper aanbieder, wat voordeliger is voor uw particuliere klanten en uw slagingskans verhoogt.

Gebruikelijke situatie

Personeelskosten die extra aangeboden worden, moeten tegen 21% btw belast worden en op een aparte regel gezet worden. Tenzij de activiteit ondergeschikt is aan het verkochte product en de klant geen onderscheid ziet tussen de twee (de activiteit is een onderdeel van het product).

Voorbeeld: wanneer u een gerecht verkoopt (het product) mag u de kosten van uw keukenpersoneel voor de bereiding tegen 9% btw factureren, u kunt immers geen gerecht leveren zonder dat het eerst door iemand bereid is. In de ogen van de klant is dit dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bediening die het gerecht serveert moet echter wel tegen 21% btw belast worden, gezien dit als een aparte dienst gezien kan worden.

De verrekening voor een evenement kan er dan als volgt uit zien:

personeelskosten

Het is echter mogelijk afspraken met de belastingdienst te maken over de btw-verdeling over uw personeelskosten. Twee voorbeelden hiervan zijn:

  • Flexibel btw-tarief
  • Vaste btw-verdeling

Personeelskosten aanbieden met een flexibel btw tarief

Het is mogelijk met de belastingdienst af te spreken dat personeelskosten tegen dezelfde hoog/laag verdeling belast mogen worden als de op het evenement verkochte eten- en drinkwaren.

Daarbij komt de verrekening er als volgt uit te zien:

personeelskosten

In dit voorbeeld is de btw verdeling voor de eten- en drinkwaren als volgt:

Totaal eten en drinken:                     € 4.120,00 + € 763,20 + € 836,80 = € 5.720,00
Totaal eten + drinken hoog:            € 763,20
Totaal eten + drinken laag:              € 4.120,00 + € 836,80 = € 4.956,80
Percentage tegen btw hoog:        € 763,20 / € 5.720,00 x 100% = 13,3%
Percentage tegen btw laag:          € 4.956,80 / € 5.720,00 x 100% = 86,7%

Vervolgens is deze verdeling toegepast op de personeelskosten van € 775,00:

Personeelskosten die tegen btw hoog belast mogen worden: € 775,00 x 13,3% = € 103,07
Personeelskosten die tegen btw laag belast mogen worden: € 775,00 x 86,7% = € 671,93

Ten opzichte van de standaard verrekening geeft dit een voordeel van € 80,36 op dit evenement.

Personeelskosten aangeboden met een vaste btw-verdeling

Daarnaast is het ook mogelijk een vaste btw-verdeling voor uw personeelskosten af te spreken met de belastingdienst. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u bij een evenement standaard 30% van de personeelskosten tegen het hoge btw-tarief mag belasten en 70% van de personeelskosten tegen het lage btw-tarief mag belasten.

In dat geval komt de verrekening er als volgt uit te zien:

personeelskosten

In dit voorbeeld is de standaard btw verdeling als volgt toegepast:

Percentage tegen btw hoog:                    30%
Percentage tegen btw laag:                      70%

Personeelskosten die tegen btw hoog belast mogen worden:        € 775,00 x 30% = € 232,50
Personeelskosten die tegen btw laag belast mogen worden:          € 775,00 x 70% = € 542,50

Ten opzichte van de standaard verrekening geeft dit een voordeel van € 65,09 op dit evenement.

Hoe maak ik een afspraak met de belastingdienst?

De bovenstaande berekeningen mogen enkel worden toegepast nadat u hier afspraken met de belastingdienst over heeft gemaakt. Om een afspraak met de belastingdienst te maken gaat u als volgt te werk:

  • Omschrijf uw standaard werkwijze
  • Beargumenteer waarom u een bepaalde afspraak met de belastingdienst wilt maken m.b.t. de btw-verdeling
  • Dien de aanvraag schriftelijk in. Hiervoor kunt u de aanvraag sturen naar uw eigen regio kantoor ter attentie van de afdeling Algemeen/Omzetbelasting. Indien u al een contactpersoon heeft bij de belastingdienst, kunt u de aanvraag uiteraard ook direct naar uw contactpersoon sturen.
  • De belastinginspecteur zal vervolgens contact met u opnemen om de afspraak samen te bekijken. De inspecteur heeft de bevoegdheid om een belastingafspraak met u te maken en deze ook goed te keuren.

Neem het zekere voor het onzekere

Indien u geen afspraak heeft met de belastingdienst, adviseren wij u ten alle tijden het tarief van 21% btw toe te passen op de personeelskosten van uw evenement.

*EasyParty is niet aansprakelijk voor de informatie die beschreven is op deze pagina en dient enkel als adviseur.