misverstanden

 

De 13 meest voorkomende misverstanden omtrent de allergenenwet

Sinds de introductie van de allergenenwet, moeten aanbieders van voedingsmiddelen allergeneninformatie ter beschikking stellen over zowel verpakte als onverpakte producten. De allergenenwet is vastgelegd in de Europese verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Verordening Nr. 1169/2011). In december 2014 is deze wet actief geworden en sindsdien zijn er behoorlijk wat misverstanden ontstaan rondom allergenen en voedselallergieën. In dit artikel leest u meer over die misverstanden:

1. NIET ALLE ALLERGENEN ZIJN EVEN GEVAARLIJK

In principe is ieder voedsel veilig te eten voor mensen zonder een voedselallergie. Zodra iemand echter een voedselallergie heeft, is voedsel met dat specifieke allergeen potentieel gevaarlijk. Voor iemand met een pinda-allergie zijn pinda’s net zo gevaarlijk, als ei voor iemand met een ei-allergie. Bij iedere allergie bestaat het risico op een levensbedreigende anafylactische reactie. Er kan dan ook niet gezegd worden dat het ene allergeen gevaarlijker is dan het andere.

2. EEN NOTEN- EN EEN PINDA-ALLERGIE ZIJN HETZELFDE

Een pinda is officieel geen noot, maar een peulvrucht. Iemand die allergisch is voor pinda’s hoeft dan ook niet direct allergisch te zijn voor noten. Een gast met een pinda-allergie kan wel een kruisallergie hebben voor noten. In dat geval is de gast voor beiden allergisch.


3. HET IS GEEN PROBLEEM OM UIT DE LOSSE POLS TE GARNEREN

Garneren uit de losse pols behoort met de allergenenwet tot het verleden. Wees voorzichtig met uw garnering en markeer met stickers de bakjes waar allergenen in zitten. Om een voorbeeld te geven: garneren met peterselie is geen probleem, peterselie bevat geen allergenen. Maar zodra u gaat garneren met bijvoorbeeld Parmezaanse kaas, heeft u direct met twee allergenen te maken: kaas en ei.

4. VARKENSVLEES VALT ONDER DE VEERTIEN ALLERGENEN

Varkensvlees valt niet onder de veertien allergenen welke u aan uw gasten moet communiceren. Varkensvlees komt echter wel terug op de LeDa-lijst, waar tien extra allergenen op staan die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De twee lijsten kunnen voor verwarring zorgen. Met betrekking tot varkensvlees en de andere extra allergenen op de LeDa-lijst: deze kunnen allergische reacties veroorzaken, echter bent u met de huidige wetgeving (nog) niet verplicht uw gasten hierover te informeren.


5. DE ALLERGENENWET VERPLICHT HET VOORKOMEN VAN KRUISBESMETTING

Kruisbesmetting is (nog) niet opgenomen in de huidige allergenenwet en staat dan ook nog op de Europese agenda. Gezien de wet is ingevoerd ter bescherming van de consument, zal dit naar verwachting wel worden toegevoegd. Op dit moment bent u echter nog niet verplicht om kruisbesmetting met allergenen te voorkomen, of uw gasten hiervan op de hoogte te stellen.

De hoeveelheid van een allergeen dat kan leiden tot een allergische reactie, verschilt van persoon tot persoon. Voor sommige mensen is dit een extreem kleine hoeveelheid (miligram of minder). Het is dan ook belangrijk kruisbesmetting zoveel mogelijk te beperken. Dek producten goed af, markeer welke producten allergenen bevatten en zorg voor duidelijke hygiënemaatregelen zodat producten niet per ongeluk met elkaar in contact komen.


6. ER MOET ALTIJD IEMAND DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE BEREIDING AANWEZIG ZIJN

Er moet altijd iemand aanwezig zijn die de allergenenvragen van gasten kan beantwoorden. Dat hoeft niet persé iemand die verantwoordelijk is voor de bereiding te zijn. Zorg er daarom voor dat uw personeel weet waar zij de allergeneninformatie terug kunnen vinden en hoe ze vragen van gasten moeten beantwoorden.

7. DE ALLERGENENWET VERPLICHT MIJ OM ALLERGENENVRIJ TE KOKEN

De allergenenwet verplicht u niet om allergenenvrij te koken. Immers: gasten zonder voedselallergie kunnen veilig allergeenrijk voedsel eten. De wet verplicht u enkel om gasten te informeren over de aanwezigheid van veertien allergenen in uw gerechten.


8. ALS ER PER ONGELUK EEN STUKJE EI IN EEN SALADE TERECHT KOMT, KAN IK DEZE ER SNEL UIT VISSEN

Nee, als de salade in aanraking is geweest met het ei, kan dit voor iemand met een ei-allergie al een allergische reactie geven. Zoals bij misvatting 5 hierboven aangegeven, kan de kleinste hoeveelheid van een allergeen al tot een allergische reactie leiden. We adviseren u in dit geval dan ook de salade opnieuw te bereiden.

9. HET IS GEEN PROBLEEM ALS IK EEN INGREDIËNT IN MIJN RECEPT VERVANG

Als u een product vervangt voor een allergeenvrij product vormt dat niet meteen een probleem. Echter de meeste producten bevatten allergenen. Door simpelweg ingrediënten te vervangen kan de allergenensamenstelling van uw gerecht veranderen. U moet dit dan ook documenteren en uw gasten hiervan op de hoogte stellen. Houd hier rekening mee.


10. VERHITTING VERNIETIGT DE AANWEZIGE ALLERGENEN (VERANDERING VAN DE SAMENSTELLING)

Over het algemeen wordt gedacht dat extreme hitte tijdens het koken de samenstelling van een product kan veranderen. Dat geldt echter niet voor de allergenensamenstelling. De allergenen blijven ondanks verschillende bereidingswijzen gewoon aanwezig in uw product. Bereiden met extreme hitte maakt voedsel dan ook niet veilig voor gasten met een allergie.

11. “GLUTENVRIJE” PRODUCTEN VORMEN GEEN GEVAAR VOOR MENSEN MET EEN TARWE-ALLERGIE

Glutenvrije producten zijn niet automatisch veilig voor mensen met een tarwe-allergie. Tarwe wordt aan veel producten toegevoegd (denk hierbij bijvoorbeeld aan sojasaus, ketchup en soepen). Daarnaast hebben mensen met een tarweallergie vaak ook een kruisreactie met andere producten zoals mais, rijst en soms zelfs tomaat. Gelukkig weten gasten met een tarwe-allergie zelf wat zij wel en niet mogen eten.


12. EEN VOEDSEL-ALLERGIE EN EEN VOEDSELINTOLERANTIE ZIJN HETZELFDE

Een voedselallergie is een reactie van het afweersysteem op één of meerdere allergenen. In het ergste geval kan een allergische reactie dodelijk zijn. Een voedselintolerantie daarentegen is een stofwisselingsstoornis. Uw gast kan in dat geval bepaalde stoffen niet goed verteren, wat leidt tot klachten. Daarnaast treedt een allergische reactie erg snel op, terwijl een intolerantie vaak pas later optreedt (tot 2 dagen na het nuttigen van het allergeen).


13. DOOR TE VERMELDEN DAT ER MOGELIJK ALLERGENEN IN MIJN GERECHTEN KUNNEN ZITTEN, VOLDOE IK OOK AAN DE WET

Er is met de NVWA afgesproken dat ondernemers die hun gasten niet schriftelijk of mondeling kunnen informeren, bij wijze van uitzondering mogen informeren dat zij geen garanties kunnen geven over de aan- of afwezigheid van allergenen in hun gerechten. U mag dan op een duidelijke plek vermelden: “Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten”.

Wij adviseren echter gewoon de informatie volgens de wetgeving vast te leggen en te communiceren met uw gasten. Doet u dat niet en kiest u ervoor bovenstaande te gebruiken? Dan moet u wel rekening houden met mogelijke boetes en aansprakelijkheid. Wilt u meer weten over de allergenenwet, lees dan het artikel “In 5 stappen aan de slag met de allergenenwet

*EasyParty is niet aansprakelijk voor de informatie die beschreven is op deze pagina en dient enkel als adviseur.