Veranderen

 

Hoe motiveert u uw medewerkers om te veranderen?

Veranderingen implementeren binnen uw bedrijf: hoe kunt u dit het beste aanpakken? Of u nu een automatiseringssysteem aanschaft om de efficiëntie binnen uw organisatie te verhogen of een nieuw marktsegment wilt betreden, wanneer u uw manier van werken wilt veranderen, zal de werkwijze van uw medewerkers hierop aangepast moeten worden.

Verandering binnen een organisatie gaan voornamelijk over het veranderen van de standaard werkwijzen.

Wanneer u een nieuwe manier van werken wilt gaan introduceren, dan zal dit positieve reacties, maar ook weerstand binnen uw organisatie oproepen. Niet iedereen houdt van veranderen en sommigen staan hier dan ook sceptisch tegenover. Er zullen daarentegen ook medewerkers zijn die verandering als iets positiefs ervaren; als een kans, als een manier om bij te leren en te groeien binnen hun functie.

Opinieleiders inzetten om de verandering goed te beheren

Om de veranderingen in werkwijzen door te voeren, is het aan te raden om een “opinieleider” aan te wijzen als “key-user”. Een key-user is een persoon die verantwoordelijk is voor het bewaken van één of meerdere standaardprocedures. Een opinieleider is iemand die door middel van het verkrijgen van informatie uit verschillende bronnen, zijn mening vormt en hiermee de mening van anderen beïnvloedt.

Waarom is een opinieleider belangrijk?
Er zullen altijd medewerkers zijn die tegen veranderen zijn. Om de verandering goed door te kunnen voeren, dienen uw medewerkers positief tegenover de verandering te staan. Maar een positief standpunt alleen, is niet genoeg om sceptici mee te krijgen en hun mening te veranderen. Als management is het moeilijk om medewerkers te overtuigen van de positieve gevolgen van een grote verandering, maar een opinieleider heeft zijn plek in de groep al bewezen.

Het is belangrijk om van opinieleiders voorstanders te maken. Opinieleiders kunnen er anderzijds namelijk ook voor zorgen dat er meer weerstand ontstaat wanneer zij negatief tegenover de verandering staan.

Hoe herkent u opinieleiders binnen uw organisatie?

Een opinieleider is:

  • Iemand met diepgaande, geloofwaardige kennis over het betreffende onderwerp (iedereen kan op een bepaald moment een opinieleider zijn).
  • In staat om anderen te beïnvloeden, voornamelijk medewerkers binnen dezelfde sociale positie, omdat zij waarde hechten aan dezelfde dingen.
  • Een medewerker die vaak om hulp wordt gevraagd bij het oplossen van een probleem.
  • Iemand die vaak een groot sociaal netwerk heeft en door veel mensen aardig wordt gevonden.
  • Bekend met de groepsstandaarden en waarden van medewerkers (veelal wel binnen zijn eigen sociale positie).

Zoals u hierboven kunt lezen is het niet gemakkelijk om de opinieleiders binnen uw bedrijf te selecteren. Zodoende hebben wij het volgende stappenplan uitgewerkt, om u een handje te helpen.

Stappenplan om de juiste key-users te vinden

Het is belangrijk om tijdens de beginfase direct te kijken naar de mogelijke opinieleiders die u kunt inzetten als key-users.

Wees transparant naar uw medewerkers toe

Licht hen duidelijk in over de veranderingen die gaan plaatsvinden, waarom deze keuze is gemaakt en wat de gevolgen zullen zijn;

Key-users bepalen

Als eerste dient u van de medewerkers die met het systeem zullen gaan werken, mogelijke key-users in kaart te brengen. Kies hiervoor de medewerkers uit die veel kennis van zaken hebben en positief tegenover de komende veranderingen staan;

Zorg ervoor dat de key-users verschillende groepen vertegenwoordigen

Zo kunt u zo veel mogelijk mensen via hen bereiken. Zij zullen veel feedback ontvangen van hun collega’s over de veranderingen binnen de organisatie, waardoor u een goed beeld krijgt van de verschillende meningen (doe hier ook iets mee en haak hierop in);

Kies uit deze groep de key-users

Kies vervolgens uit deze groep mogelijke key-users, de mensen die geloofwaardig worden bevonden, vriendelijk zijn en veel contact hebben met collega’s en bekend zijn met wat er zoal speelt in het bedrijf;

Belangrijk om hen enthousiast te houden.

Ook de mening van opinieleiders kan veranderen, wat weerstand met zich meebrengt. Blijf hen daarom voorzien van nieuwe informatie, vraag hen om feedback en doe hier ook echt iets mee en blijf zelf positief (blijf wel eerlijk). Vraag hen om mee te denken met het oplossen van problemen en het verbeteren van het proces en laat ook merken dat u hun inzet waardeert.