Voorschotnota als schadeloosstelling kan berekend worden met 0% btw

Wanneer u een voorschotnota verstuurt naar een klant, dient u hierover btw te belasten. U mag daarbij de btw-verdeling aanhouden zoals het evenement op dat moment ingevuld is. Meer over de btw-verrekening op voorschotnota’s en eindfacturen leest u hier.

Nu zijn wij jurisprudentie tegengekomen, waarmee u wellicht belastingafspraken kunt maken om de voorschotnota’s tegen 0% btw te belasten.

Hoe zit het met de jurisprudentie?

Volgens de jurisprudentie C-277/05 HvJ Société Thermale arrest, kan de aanbetaling van hoteldiensten in sommige gevallen gezien worden als een forfaitaire schadeloosstelling waarover 0% btw gefactureerd mag worden.

De situatie: Een klant reserveert een hotelkamer en doet hiervoor een aanbetaling. Wanneer het hotel de reservering annuleert, krijgt de klant de aanbetaling terug. Wanneer de klant de reservering zelf annuleert, behoudt het hotel de aanbetaling.

De vraagstelling: Mag de aanbetaling in het geval van annulering door de klant gezien worden als een forfaitaire schadeloosstelling voor de gemiste omzet en daarmee tegen het 0% btw-tarief gefactureerd worden; of is er sprake van een voorschot op de te verlenen diensten en is de aanbetaling onderhevig aan de gangbare btw-tarieven?

De conclusie: Vanwege de volgende punten kan de aanbetaling gezien worden als een forfaitaire schadeloosstelling:

  • Niet de aanbetaling, maar de reservering vormt de grondslag voor de overeenkomst
  • Het hotel vergoedt de klant ook bij annulering vanuit het hotel
  • De aanbetaling is niet direct terug te leiden naar de diensten/producten die het moet compenseren

De forfaitaire schadeloosstelling is niet onderhevig aan de omzetbelasting. Als gevolg mag de aanbetaling tegen 0% btw belast worden.

Wat betekent dit voor u als cateraar of evenementenorganisatie?

Wanneer u de klant ook een vergoeding zoals hierboven biedt bij annuleren van uw zijde, en de aanbetaling geen directe compensatie is voor te leveren diensten en producten, kunt u beargumenteren dat uw aanbetaling eveneens als forfaitaire schadeloosstelling gezien wordt.

In dat geval mag u uw voorschotnota tegen 0% btw verrekenen. Op de eindfactuur dient u wel de uiteindelijk gerealiseerde btw in rekening te brengen. Bekijk echter goed per evenement of dit inderdaad van toepassing is. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw belastinginspecteur of de belastingtelefoon op 0800 0543.

Maak afspraken over het 0% btw-tarief

U kunt ook kiezen een afspraak te maken met de Belastingdienst om het 0% btw-tarief op uw voorschotnota’s te hanteren. Daarbij kunt u verwijzen naar de genoemde jurisprudentie en beargumenteren hoe deze op uw organisatie van toepassing is. Om een afspraak met de belastingdienst te maken gaat u als volgt te werk:

  • Omschrijf uw standaard werkwijze
  • Beargumenteer waarom u een bepaalde afspraak met de belastingdienst wilt maken m.b.t. de btw-verdeling.
  • Dien de aanvraag schriftelijk in. Hiervoor kunt u de aanvraag sturen naar uw eigen regiokantoor ter attentie van de afdeling Algemeen/Omzetbelasting. Indien u als een contactpersoon heeft bij de belastingdienst, kunt u de aanvraag uiteraard ook direct naar uw contactpersoon sturen.
  • De belastinginspecteur zal vervolgens contact met u opnemen om de afspraak samen te bekijken. De inspecteur heeft de bevoegdheid om een belastingafspraak met u te maken en deze ook goed te keuren.

Neem het zekere voor het onzekere

Indien u geen afspraak heeft met de belastingdienst, adviseren wij u het zekere voor het onzekere te nemen en de gangbare btw-tarieven op uw voorschotnota’s te hanteren. Meer over de btw op voorschotnota’s en een correcte verrekening op de eindfactuur, leest u hier.

*EasyParty is niet aansprakelijk voor de informatie die beschreven is op deze pagina en dient enkel als adviseur.