allergenencontrole

 

Waar moet u op letten bij een allergenencontrole?

Volgens de laatste Europese wetgeving, bent u als voedselaanbieder verplicht uw klanten te informeren over de aanwezigheid van 14 allergenen in uw producten. Meer over de allergenenwet en de verplichte 14 allergenen leest u hier. Daarbij heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toegezegd allergenencontroles uit te voeren om de nieuwe wetgeving te handhaven.

Wanneer komt er een allergenencontrole?

In principe wordt een allergenencontrole door de NVWA in twee gevallen ingepland:

 1. Naar aanleiding van een klacht
  Wanneer een consument een klacht indient bij de NVWA, zal er binnen enkele dagen een controle door de NVWA plaatsvinden om te zien of de klacht gegrond is. De klant moet wel zelf een klacht indienen bij de NVWA. Indien een van uw klanten onverhoopt een allergische reactie heeft gehad, leidt dat enkel tot een controle wanneer de klant zelf een klacht heeft ingediend.
 2. Willekeurig
  De inspecteur mag er daarnaast ook voor kiezen om willekeurige controles uit te voeren.

Wordt u vooraf op de hoogte gesteld van een aankomende controle?

U wordt niet van te voren geïnformeerd of en wanneer er een allergenencontrole gepland is. Op deze manier kan de NVWA bij een controle zien of u ook daadwerkelijk uw allergeneninformatie te allen tijde op orde heeft. Wanneer de inspecteur bij u binnenkomt, echter zal hij wel melden dat hij van de NVWA is en komt voor een controle. U weet dus wel waarom de controleur uw bedrijf komt bezoeken.

Waar let de inspecteur op tijdens een controle?

De NVWA maakt niet openbaar hoe zij een controle op allergeneninformatie gaat uitvoeren, echter bent u verplicht als ondernemer de benodigde kennis te vergaren, implementeren en de juiste informatie aan de klant geven. Gezien de inspecteur tijdens een allergenencontrole moet vaststellen of u zich aan de allergenenwet houdt, kunnen we er vanuit gaan dat hij zal kijken of u:

 • De allergeneninformatie goed heeft verzameld
 • De allergeneninformatie overzichtelijk heeft vastgelegd
 • De allergeneninformatie actief beschikbaar stelt voor uw gasten

Mocht de inspecteur hier aanleiding toe zien, dan kan hij er voor kiezen ter plaatse ook extra controles uit te voeren zoals een HACCP controle. De inspecteur is hier helemaal vrij in, zorg daarom dat u alles goed op orde heeft.

Wat zijn de consequenties als u niet aan de allergenenwet voldoet?

Wanneer de inspecteur besluit dat u zich niet aan de allergenenwet houdt, kunt u een financiële boete opgelegd krijgen. De hoogte van deze boete is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte:

 • Voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers) is de boete vastgesteld op € 525,-
 • Voor grote bedrijven (meer dan 50 werknemers) is de boete vastgesteld op € 1.050,-

Wilt u weten hoe u in 5 eenvoudige stappen aan de slag kunt met de allergenenwet? Lees dan ook snel dit artikel.